Portal Softwaren

LYNXX-softwaren er LYNXX-systemets hjerte. LYNXX-brugere kan udforske systemets funktioner via en yderst sofistikeret og moderne brugerflade med værktøjer, der styrker projektovervågning, ledelse og samarbejde ved hjælp af en opdateret digital historie fra byggepladsen, fortalt via LYNXX-enhederne på byggepladsen.

ENKELT VISNING

Single View er hovedvisningen, der giver brugerne en god, samlet styring af de billeder, der er tilgængelige for et projekt. Dens popup-undermenu giver brugerne adgang til deres projekter, visninger og til kalenderværktøjet for at vælge billeder baseret på deres tidsstempel.

Brugere kan også bruge kalenderens kontrolpile på hoveddisplayet uden at åbne undermenuen for hurtig navigering til næste/forrige ramme eller dag.

En informationslinje øverst viser projektinformation, dato og klokkeslæt i venstre side og et infoikon for vejr- og kamerainformation samt en zoomlinje i højre side. Man kan også zoome ved at rulle på musens tommelfingerhjul.

DELT VISNING

Man kan sammenligne to billeder for at se ændringer i projektet mellem dato/tidsindstillinger. I Split View kan man se to billeder fra samme visning side om side. Dette giver brugerne mulighed for omhyggeligt at undersøge ændringer på byggepladsen mellem to billedtidsstempler.

I hver skærmside findes en separat kalender- og værktøjspalette for at give uafhængig styring af det viste billede. Et fælles referencebillede gør det muligt at fokusere på et bestemt område og zoome ind for at få et detaljeret nærbillede i begge billeder samtidigt. For at få ekstra fleksibilitet og brugbarhed understøttes mulighed for to Split Views; Horisontal og Vertikal.

TODELT VISNING

I Dual View kan brugere se to billeder side om side fra samme eller forskellige visninger eller endda forskellige projekter i to underskærme. Hver underskærm kan udvides til en fuld skærm for detaljeret visning og derefter klappes sammen igen i en underskærm. Hver underskærm har sin egen kalender- og værktøjspalette for at give uafhængig styring af det viste billede.

En dobbelt visning er særlig nyttig når man vil undersøge et projekt fra to forskellige visninger ved samme eller forskellige tidsstempler.

FIRDELT VISNING

I Quad View kan brugere se fire billeder side om side fra de samme eller forskellige visninger, eller endda fra forskellige projekter i fire under-skærme. Hver underskærm kan udvides til en fuld skærm for detaljeret visning og derefter klappes sammen igen i en underskærm. Hver underskærm har sin egen kalender- og værktøjspalette for at give uafhængig styring af det viste billede. Quad View er særlig nyttig når man vil undersøge et projekt fra op til fire forskellige visninger ved samme eller forskellige dato/tidsindstillinger.

TIDSFORSKYDNING

LYNXX giver brugerne mulighed for at oprette Time Lapse-film af billeder indsamlet for alle visninger. Brugerne kan vælge det antal billeder, der skal medtages i filmen, og vælge interval mellem de valgte billeder.

Time Laps-film viser et projekts udvikling fra en bestemt visning over en valgt periode. De indspillede Time Lapse-film gemmes i et arkiv på brugerens plads for nem hentning og afspilning.

LEVENDE VISNING

Live View giver real-time video streaming fra alle visninger. Privilegerede brugere kan også fjernbetjene kameraets PTZ-indstillinger for at lade enheden fokusere på et bestemt punkt.

Hvor internettets båndbredde tillader det, er denne funktion nyttig til overvågning af vigtige begivenheder såsom en kompleks betonstøbning, et kompliceret tung løft eller lignende.

INTEGREREDE FUNKTIONER

Blueprints | Google Maps

Lynxx tillader lagring af projekternes Blueprints (tekniske tegninger) og Google Maps med markerede kamerapositioner for at få nemme referencepunkter. Brugerne kan skifte mellem visninger af Blueprint eller Google Maps for at relatere forskellige kameravisninger til projektpladsens faktiske layout.

Kalenderfunktioner

Et brugervenligt og intuitivt kalenderværktøj giver brugerne mulighed for at vælge nøjagtig dato/klokkeslæt for det ønskede billede. Kalenderværktøjet er tilgængeligt fra popup-undermenuen, og er knyttet til den aktuelle visning i Single & Time Lapse View samt til den aktive visning i Dual, Quad eller Split Views.

For at forenkle billedvalget er en sammenklappelig rulleliste med “År/Måned” og “Tid” samt månedlige miniaturebilleder tilgængelige fra kalenderværktøjet.

Fuld skærm

Mens brugerne ser billeder i Dual- eller Quad View, kan de forstørre alle under-visningerne ved at klikke på ikonet Full Screen på  under-visningens informationslinje for at få vist billedet i fuld skærm. Ved yderligere et klik på det samme ikon får under-visningen atter sin oprindelige størrelse.

Zoomning | Panorering

Lynxx gør det muligt at zoome fra alle visninger ved hjælp af zoomlinjen inde i den øverste informationslinje. I Split View er zoomningen synkron på begge sider af det delte billede. I alle andre visninger er zoomning i en under-visning uafhængig af visningens andre under-visninger. Man kan også zoome ved at rulle med musen. Det er muligt at panorere zoomede billeder ved at klikke med venstre musetast og trække billedet, hvilket giver brugerne mulighed for at fokusere på alle dele i et zoomet billede.

Foretrukne visninger

På store byggepladser med flere CMU’er og flere visninger per CMU, fokuserer brugerne på forskellige aspekter af projektet, alt efter hvilken rolle de har. Nogle brugere vil også flytte fokus fra den ene del af projektet til den anden, efter hånden som konstruktionen skrider frem. For at altid kunne give hurtig adgang til interessante visninger, giver Lynxx mulighed for at brugerne kan tagge visninger som ”foretrukne” med genvejsadgang til de foretrukne visninger. I tråd med Lynxxs brugertilpassede tilgang, er de foretrukne visninger brugerspecifikke. Hver bruger kan udpege deres egne foretrukne visninger.

Visningsfiltre (Aktive/Arkiverede/Foretrukne)

Hver gang en CMU flyttes fra sin nuværende placering til en ny, eller blot fjernes, bliver alle visninger, der er tilknyttet denne CMU, kategoriseret som ”arkiverede” visninger i modsætning til ”aktive” visninger. En bruger kan filtrere valgte visninger ved hjælp af filtrene ”Aktive visninger”, ”Arkiverede visninger” eller ”Foretrukne visninger”.

MerkenMerken