ADMINISTRATIONSPANELET

Lynxxs administrationspanel (Admin Dashboard/ADB) er et unikt og effektivt værktøj, der giver klientens administratorer øjeblikkelig og rig mulighed for at styre deres projektkomponenter og interessenter.Administrationspanelets funktioner er inddelt i fem unikke “kort”; Brugere, Timelapse-lager, CMU´er, Visninger og Korteditor. Disse ”kort” er nærmere beskrevet her.

BRUGERE

OPRET NY BRUGER

Administrationspanelets funktioner er inddelt i fem unikke “kort”; Brugere, Timelapse-lager, CMU´er, Visninger og Korteditor. Disse ”kort” er nærmere beskrevet her.Kortet Brugere giver klientens administrator mulighed for at tilføje nye brugere, indstille brugernes adgangsrettigheder, ændre disse rettigheder efterfølgende, indstille brugernes Timelapse-videolagringsgrænser etc. Dette kort giver administratoren fuld kontrol og maksimal detaljeringsgrad ved tildeling af rettigheder til brugeren pr. CMU og pr. visning. Sikkerhedspersonale kan fx få tildelt adgang, der begrænser sig til visninger, der kontrollerer pladsens indgange og udgange, mens projektledelsen kan tildeles fulde rettigheder til alle visninger.

ADMINISTRER BRUGERE Administratorer kan til enhver tid ændre brugernes rettigheder for at tilgodese  projektets behov. For at muliggøre lettere og hurtigere fejlfinding af klientens rettigheder eller adgang til en given placering eller visning, kan administratorerne via denne effektive funktion logge ind på en brugers vegne og se nøjagtigt den samme grænseflade, som brugeren ville se, uden at bruge brugerens loginoplysninger.

TIMELAPSE-LAGER

Kortet Timelapse-lager (Timelapse Storage Card) giver klientens administrator et praktisk værktøj til at administrere timelapse-film, der er genereret og gemt af klientens brugere. Dette kort viser information om fx antal film, filmenes størrelse, varighed og endda et miniaturebillede, der viser filmens sidste billede. De viste rækker kan sorteres efter fx største filer eller brugere, der bruger mest lagerplads, samt andre lignende kriterier, som kan administreres herfra.

Via dette kort kan brugerens administrator let få adgang til filmens sidste miniaturebillede og forstørre det for gennemgang og videre administration.

CMU

Kortet Konstruktionsovervågningsenheder (Construction Monitoring Units/CMUs Card) giver et overblik over hardwarestatus. Her kan administratoren overvåge enhedsspecifikke egenskaber, fx indendørs temperatur, den lokal enheds lagringsstatus eller hvornår enheden sidst var online. Kortet understøttes af et visuelt kort, der viser CMU´ernes placering. Alle overvågede egenskaber har tærskler med farvekode, der underretter administratoren om enhedernes sundhedsstatus. Strøm- eller internetafbrydelse, høj temperatur, lokal lagerplads er ved at løbe tør for plads osv.

VISNINGER

Kortet Visninger giver klientens administrator en oversigt over alle visninger for projektet, der findes i systemet, grupperet efter placering. Hver visning viser forskellige egenskaber, såsom antal billeder i portalen, antal billeder i køen (der skal uploades til serveren), tidsstempel for første og sidste billede, aktuel frekvens for billedoptagelse dag og nat osv.

KORTEDITOR

Kortet Korteditor (Map Editor Card) i administrationspanelet giver klientens administrator mulighed for at justere alle enheders placering på projektkortet. For hver placering kan administratoren også justere og indstille azimut for alle placeringens visninger. Ændringer gemmes og udrulles øjeblikkelig til portalen. Dette kort giver kundens administratorer stor fleksibilitet til at justere visninger og endda flytte CMU´er til nye placeringer, efterhånden som projektets behov udvikler sig, og dermed lade disse ændringer afspejles på projektkortet.

Dette kort indeholder også et administratorværktøj til indstilling af standardplacering og standardvisning, så den mest foretrukne placeringsvisning vises som standard, når brugeren logger på portalen.

MerkenMerken

MerkenMerken